Karl Filip av Vasa

Sällskapet Karl Filip av Vasa (KFV) är ett studentordenssällskap som syftar till att bevara de former av akademiskt liv som traditionellt förekommit, och ännu förekommer, vid vårt universitet. KFV förenar ordenssällskapets värnande av höga ideal med herrklubbens gemytliga atmosfär, i en genuint studentikos anda. Medlemmarna, eller bröderna som vi säger, utgörs av aktiva och före detta Uppsalastudenter, representerande alla de tretton nationerna. Sällskapet är opolitiskt.

I verksamheten är traditionsbevarande och bildningsintresse i allmänhet och historieintresse i synnerhet bärande element.

GIIA-firande

Sedan 1996 högtidlighåller Sällskapet Karl Filip av Vasa den 6 november varje år Gustav II Adolfs minne. Detta sker framför allt genom en aftongudstjänst.

Vem är Sällskapet uppkallat efter?

Sällskapet KFV är uppkallat efter Hans Furstlige Nåde Karl Filip.